YOpen Finance

Yankee Bond - Obligacja denominowana w USD i wyemitowana w Stanach Zjednoczonych przez inny niż amerykański podmiot (firmę, instytucję finansową, rząd)

YTD - Year To Date - okres rozpoczynający się 1 stycznia bieżącego roku i kończący się dzisiaj


Open Finance


Halogotówka | Doradcy Finansowi | Konto Bankowe Inteligo
Informacje na temat zakładania konta bankowego | KredytyKonta Bnakowe | Fundusze inwestycyjne | Banki w Polsce | Porównanie różnych opłat | Słownik finansowy | Linki