HOpen Finance

Hedging - popularne anglojęzyczne określenie działań podejmowanych w celu zabezpieczenia ryzyk finansowych, głównie poprzez wykorzystanie instrumentów finansowych ale również poprzez skuteczne zarządzanie zobowiązaniami czy należnościami


Historical volatility - parametr opisujący maksymalne zmiany historyczne instrumentu bazowego dla zadanego okresu, tożsamy z odchyleniem standardowym


Hossa (rynek byka) - Długotrwała, silna tendencja wzrostowa na rynku, której zwykle towarzyszą wzmożone zakupy akcjiOpen Finance