GOpen Finance

Gamma - Ten grecki parametr opisuje wartościową zmianę ceny dowolnej opcji bądź pozycji opcyjnej na zmianę delty. Gamma może być wyrażona procentowo (i wówczas oznacza procentową zmianę ceny opcji na zmianę delty) bądź kwotowo (gdzie informuje o tej samej zmianie z uwzględnieniem nominału transakcji). Odpowiednikiem gammy, częto spotykanym w przypadku opcji na stopę procentową lub opcji na akcje jest convexity.


GDP - (Gross Domestic Product) Produkt Krajowy Brotto - PKBOpen Finance