EOpen Finance

Equity - To popularne angielskojęzyczne określenie dotyczące regulowanego rynku giełdowego. W Polsce jego odpowiednikiem jest rynek kapitałowy czy właśnie giełdowy


Emitent - Podmiot wystawiający papiery wartościowe we własnym imieniu


EBIAT - (Earnings Before Interest After Taxes) zysk przed odsetkami i po opodatkowaniu


EBIT - (Earnings Before Interest and Taxes) zysk operacyjny przed odsetkami i opodatkowaniem


EPS - (Earnings Per Share) zysk netto przypadający na jedną akcję
Open Finance