Banki w PolsceOpen Finance


ABN AMRO BANK (Polska) SA - Centrala
02-134 Warszawa, ul. 1 Sierpnia 8A
województwo: mazowieckie
numer oddziału: 16700004
telefon: (0-22) 573-05-00, fax: (0-22) 573-05-01
telex: 023 479524


AIG Bank Polska SA - Centrala
00-450 Warszawa, ul. Przemysłowa 26A
województwo: mazowieckie
numer oddziału: 19600004
telefon: (0-22) 523-53-00, fax: (0-22) 523-53-50
aigbank@aigbank.com.pl
infolinia: 801 601 801


Bank Gospodarstwa Krajowego SA - Centrala
00-955 Warszawa, al. Jerozolimskie 7
województwo: mazowieckie
numer oddziału: 11300007
telefon: (0-22) 627-03-78, fax: (0-22) 627-03-78
infolinia: 0-801 66 76 55


Bank Handlowy w Warszawie SA - Centrala
00-923 Warszawa, Senatorska 16
województwo: mazowieckie
numer oddziału: 10300006
telefon: (0-22) 657-72-00, 692-50-46, fax: (0-22) 657-75-80, 830-01-13
infolinia: 0-801 66 66 66


Bank Handlowy w Warszawie SA - Citiconnect Warszawa
00-923 Warszawa, Senatorska 16
województwo: mazowieckie
numer oddziału: 10301869
telefon: (0-22) 657-72-00, fax: (0-22) 657-75-80
infolinia: 0-801 66 66 66


Bank Inicjatyw Społeczno - Ekonomicznych SA - Centrala
00-184 Warszawa, ul. Dubois 5A
województwo: mazowieckie
numer oddziału: 13700001
telefon: (0-22) 860-11-00, 860-12-47, fax: (0-22) 860-11-03, 860-13-19


Bank Ochrony Środowiska SA - Centrala
00-950 Warszawa, Al. Jana Pawła II 12
województwo: mazowieckie
numer oddziału: 15400004
telefon: (0-22) 850-87-20, fax: (0-22) 850 88 91
bos@bosbank.pl


Bank Pocztowy SA - Centrala
85-959 Bydgoszcz, ul. Jagiellońska 17
województwo: kujawsko-pomorskie
numer oddziału: 13200006
telefon: (0-52) 34-99-100, fax: (0-52) 327-04-07
e-mail: informacja@bp.com.pl; skr. poczt. 54
infolinia: 0-800 55-00-55


Bank Polska Kasa Opieki SA - Centrala 00-950 Warszawa, Grzybowska 53/57
województwo: mazowieckie
numer oddziału: 12400001
telefon: (0-22) 656-00-00, fax: (0-22) 656-02-03
infolinia: 0-801-365-365


Bank Rozwoju Budownictwa Mieszkaniowego SA - Centrala 02-117 Warszawa, ul. Racławicka 131 lok. 2U
województwo: mazowieckie
numer oddziału: 14000001
telefon: (0-22) 823-88-24, fax: (0-22) 823-88-26Bank Rozwoju Cukrownictwa SA - Centrala
60-959 Poznań, ul. Mickiewicza 35
województwo: wielkopolskie
numer oddziału: 14200007
telefon: (0-61) 853-22-01, 852-10-12, fax: (0-61) 853-23-85, 853-23-91
telex: 413526


Bank Współpracy Europejskiej SA - Centrala
53-128 Wrocław, ul. Sudecka 95/97
województwo: dolnośląskie
numer oddziału: 13000000
telefon: (0-71) 33 49 105, fax: (0-71) 33 49 107


BNP Paribas Bank Polska SA - Centrala 00-108 Warszawa, ul. Zielna 41/43
województwo: mazowieckie
numer oddziału: 18600003
telefon: (0-22) 6 972 300, 3 212 300, fax: (0-22) 697 23 09
Telex: 023 479496 BNPPAR PL, SWIFT : BNPAPLPX, warsaw.office@bnpparibas.com


BPH Bank Hipoteczny SA - Centrala
00-805 Warszawa, ul. Chmielna 132/134
województwo: mazowieckie
numer oddziału: 18900002
telefon: (0-22) 656-21-69, 656-29-29, fax: (0-22) 656-21-88, 656-21-67


BRE Bank Hipoteczny SA - Centrala
00-609 Warszawa, Al. Armii Ludowej 26
województwo: mazowieckie
numer oddziału: 21500000
telefon: (0-22) 579-75-00, do 01, fax: (0-22) 579-75-89
infolinia: 0-801 105-105


BRE Bank SA - Centrala
00-082 Warszawa, ul. Senatorska 18
województwo: mazowieckie
numer oddziału: 11400000
telefon: (0-22) 829-00-00, 829-00-11, fax: (0-22) 829-00-33
infolinia: 0-801 362-265


Calyon Bank Polska SA - Centrala
00-950 Warszawa, al. Jerozolimskie 65/79
województwo: mazowieckie
numer oddziału: 17900001
telefon: (0-22) 630-68-88, 630-69-70, fax: (0-22) 635-45-00, 630-63-71
telex: 023 479513


DaimlerChrysler Services (debis) Bank Polska SA - Centrala
02-460 Warszawa, ul. Gottlieba Daimlera 1
województwo: mazowieckie
numer oddziału: 15800006
telefon: (0-22) 312-78-00, fax: (0-22) 312-67-10

Danske Bank Polska SA - Centrala
00-688 Warszawa, ul. Emilii Plater 28
województwo: mazowieckie
numer oddziału: 18300004
telefon: (0-22) 337-71-00, fax: (0-22) 337-71-01


Deutsche Bank PBC SA - Centrala
31-047 Kraków, ul. J.Sarego 2 i 4
województwo: małopolskie
numer oddziału: 19100009
telefon: (0-12) 618-23-88, 618-20-00, fax: (0-12) 421-96-52
telex: 632 6223, 632 2666, SWIFT: bacoplpk, e-mail: bwr@bwrbank.com.pl
infolinia: 0-801 18-18-18Open Finance